Arkiv för 16 september, 2011

Kan du inte prova att? om allergier och astma

fredag, 16 september, 2011

Jag har haft allergier och astma sedan jag var 4år. Jag har en medicinering som jag fått utprovad jag tycker att jag har bra koll på min sjukdom att det fungerar i vardagen. Jag märker att jag mår bättre av att äta LCHF och kanske kan jag någon gång plocka bort lite av medicineringen. Samtidigt tänker jag att det är en risk. Astmatiker/allergiker är nämligen bra på att vara innbillningsfriska. Det är vanligt vi vänjer oss vid att ha en lägre nivå på måendet, tänker att det är ganska ok ändå trots lite snuva och rossliga luftrör. Jag tycker ändå att jag har bra koll jag tycker att jag känner min sjukdom.

Något som dessvärre ofta händer är att folk kommer med förslag på vad jag kan göra. Alla handa suspekta förslag som homeopati till att ta ut alla amalgamfyllningar. Förutom det får jag också förslag som kanske funkar på ett samhällsplan, men kanske inte fungerar på individnivå.

Det populäraste är att jag borde exponera mig mer för det jag är allergisk mot. Ifall du har det för rent hemma och inte har husdjur ökar risken för att dina barn blir allergisk. Exponering har för mig alltid inneburit att jag utvecklat nya allergier. Från att ha varit bara hund och häst allergiker utvecklade jag ett antal nya allergier för olika pälsdjur. Den senast som jag upptäckte var underlat allergi.

Tesen behöver inte vara fel, men den är ganska svår att belägga efter som allergiker och astmatiker i mindre utsträckning har husdjur hemma. Sedan är det också så att vi ser alltid forskning, rön och teorier ur vårt eget perspektiv. En person som har många husdjur vill gärna tro att de skyddar dem mot allergier.

När jag läser om LCHF finns ju tankarna om att just gluten är farligt för allergier och astma. Visst det kan mycket väl stämma kanske borde vi i större utsträckning undvika gluten för dotterns del. Samtidigt har man anlag och redan utvecklat en eller flera allergier så finns ju risken att man utvecklar ännu fler vid exponering. Svårt det där med astma och allergi. Det verkar så oerhört komplext egentligen. Det är intressant att fundera över vad som fungerar på populationsnivå, men det är ändå så att vi lever våra liv på individnivå. Livet måste fungera på individnivå också.