Mytologiska namn

Människor går till väga lite olika när det gäller att välja namn till sina barn. Vi gick på släktlinjen och vad vi tyckte om. Vi var också överens om att vi inte uppskattade fantasinamn eller påhittade namn från litteraturen. En del använder sig av bibliska namn då och då hör jag också namn från den grekiska eller fornnordiska mytologin.

Jag gillar mytologi jag gillade att läsa om den äldre grekiska litteraturen. Det som jag har svårt att förstå är när jag hör om folk som vill använda sig av namn som Akilles eller Medea (eller liknande). Jag förstår inte Medea är en kvinna som framför allt är känd för att döda sina barn och Akilles är mest känd för sin svaghet sin akilleshäl. Jag förstår inte att man ens tänker tanken att ge sitt barn ett sådant namn. Det är så konstigt att använda sig av en mytologi på det viset. Misstänker att människor som gör så inte har läst på eller kan mytologin jag skulle inte för allt i värden vilja ge mitt barn ett namn som har en konstig laddning.

En kommentar till “Mytologiska namn”

  1. Fluvia skriver:

    Izzo, har tyve4rr ingen hje4lp med exakt det du sf6ker. Men jag vill ockse5 ha, det de4r. Ge4rna ockse5 ne5gon som hje4lper mig med alla som vill att jag ska e5ka hem till Stockholm och dra e5t helvete (vilket tycks vara ungefe4r samma sak, av malmf6folket att df6ma). Sniff!

Lämna en kommentar